دانلود پایان نامه

بزرگتر شد. مهريه ها از 12 و 14 سکه به 100 – 1000- 1350 تبديل شد.
ولي آيا اين تعداد سکه ضامن خوشبختي است؟ مسلماً خير. گاهي ممکن است مهريه يک زن اندک باشد ولي در کنار شوهرش احساس آرامش و خوشبختي کند و اين نتيجه تفاهم و اخلاق نيکويي است که بين آنان حکفرماست. گاهي ممکن است مهريه يک زن بسيار بالا باشد ولي هيچگاه در زندگي طعم خوشبختي را نچشيده باشد. پس چه بسيار ديده شده‌اند دختراني که باصطلاح با ضريب امنيتي بالا (مهريه‌هاي سنگين) وارد خانه بخت شده‌اند ولي هيچگاه مفهوم خوشبختي را درک نکرده‌اند.
اگر در زندگي آرامش تفاهم، يکرنگي، جاي خود را به ناامني، ناسازگاري، و دورويي بدهند هر چند مهريه زوجه هزاران سکه هم باشد بازهم طعم تلخ آن زندگي با شيريني سکه‌هاي طلا تغيير نخواهد کرد.
سردي در آن خانه به حدي خواهد رسيد که حرارت هزاران سکه طلا به هيچ وجه نمي توانند کانون آن خانواده را گرم کنند و زندگي براي زوجه آنقدر سخت خواهد شد که خواهد گفت: (مهريه‌ام حلال، جانم آزاد). ولي کار به همين جا ختم نخواهد شد. ما موظفيم با تلاش فراوان و البته با برنامه ريزي هاي بلندمدت و کوتاه مدت بسوي فرهنگ اصيل اسلامي خود برگرديم و اين بار واقعاً سعي کنيم آنچه اسلام گفته است را خوب بفهميم و به درستي بفهمانيم و در زندگي خود پياده کنيم.
ازدواج يک پديده طبيعي است. زن و مردي که به سبب اين امر در کنار يکديگر و با هم زندگي مي کنند يکسري وظايف و حقوقي را نسبت به يکديگر دارند که يکسري از وظايف و حقوق بين آنها مشترک و دسته ديگر خاص هر کدام از طرفين است که براي هر يک لازم الاجرا است همچنانکه حضرت علي(ع) مي‌فرمايند: “دايره حق در توصيف و در مرحله سخن از دو چيز وسيعتر است ولي بهنگام عمل کم وسعت ترين دايره هاست حق به نفع کسي جريان نمي يابد جز اينکه در مقابل برايش مسئوليتي بوجود مي آورد و حتي بر زبان کسي جريان نمي شود. جز اين که به همان اندازه به سواد او جريان مي يابد و اگر قرار بود حق به سود کسي جريان يابد ومسئوليتي برايش ايجاد نکند اين مخصوص خداوند بود نه مخلوقش”156. در اسلام زن از مقام خاص و والايي برخوردار است و قانون اساسي کشور قوانيني را بر طبق حق و حقوق و دستورات اسلام وضع کرده است و کسي حق ندارد از اين دستورات سرپيچي کند. دسته‌اي از حقوق بين زن و مرد مشترک است مانند حقوق اجتماعي. دسته‌اي ديگر از حقوق خاص زن و يا مرد است که دراينجا تنها حقوق خاص زن مورد بررسي قرار گرفته است. بر اثر زوجيت زن داراي حقوق مالي مي‌شود که هر کدام از اين حقوق مالي احکام فقهي و حقوقي خاص خود دارد كه اهم آنها عبارتند از:


دیدگاهتان را بنویسید