دانلود پایان نامه

فرآيندهاي حرارتي نابود مي شود. PG در جلوگيري از اکسيداسيون روغن هاي گياهي و حيواني مؤثر است (ونکاتش و هکاران،2011).

1-10-1-2آنتي اكسيدانهاي ثانويه يا پذيرندهها:
اين نوع آنتي اكسيدانها چربيها را با به دام اندازي اكسيژن، مهار كردن يونهاي فلزي، تجزيه پراكسيدها به تركيبات غيرراديكالي يا غير فعال كردن اكسيژن يگانه محافظت ميكنند
معايب آنتي اکسيدانهاي سنتيک:
آنتي اکسيدانهاي سنتيک اثرات سوء زيادي در سطح مولکولي و سلولي و ارگان هاي مختلف بدن دارند. نشان داده شده است که BHA باعث هيپوتروفي کبد، تيروئيد، آدرنال و ريه ها مي شود. BHT باعث افزايش سنتز ماکرومولکول هاي کبدي، سلول هاي ريوي و کاهش سلولهاي کليوي مي شود و همچنين گزارشاتي از سرطان زايي و سمي بودن BHA در حيوانات آزمايشگاهي و گزارشاتي هم از موتاژن بودن TBHQ در حيوانات آزمايشگاهي و عوارض پوستي ناشي از پروپيل گالات در انسان وجود دارد. (گولد72 و همکاران،1995)

1-10-2آنتي اکسيدان هاي طبيعي:
آنتسي اکسيدان هاي طبيعي داراي ترکيبات فنولي هستند منابع اوليه آنتي اکسيدان هايي که در طبيعت يافت مي شوند. شامل همه حبوبات، ميوه ها و سبزيجات است.از جمله آنتي اکسيدان هاي طبيعي:
– لوتئين:
يک نوع آنتي اکسيدان است که در بينايي چشم مؤثر بوده و مانع از ابتلا به آب مروايد مي گردد. منابع غني از لوتئين در هويج، عصاره نارنج (شربت نارنج)، اسفناج، سبزيجات با برگهاي سبز، پرتقال و فلفل کوبيده زرد يافت مي شود (کوري هارا 73و همکاران،2008)
– سلنيوم:
سلنيوم يک ماده معدني است که سبب توليد آنزيم هاي آنتي اکسيدان در بدن مي شود. اين آنزيم ها از نابودي و تخريب سلولها جلوگيري مي کنند. اين آنزيم ها سبب تحريک پادتن ها در فعاليت هاي ايمني شده و بدن را از نفوذ سموم محفوظ نگه مي دارد. منابع مفيد سلنيوم عبارت است از مغزهاي برزيلي، تن، گوشت گوساله، نوعي ماهي، بوقلمون، سير، انواع تخم مرغ ها، پنير محلي، برنج قهوه اي، انواع نان گندم غني شده، گردوي سياه و پنيرچدار (پدرو وهمکاران،2009).

1-10-3متداول ترين آنتي اکسيدان هاي طبيعي:
کاروتنوئيدها، فلاوونوئيدها، ايزوسيانيدها، سولفيدها، تيول و فنول مي باشد.

1-10-3-1کاروتنوئيدها:
رنگ نارنجي در هويج و فلفل زرد توسط نوعي از آنتي اکسيدان ها به نام کاروتنوئيدها ايجاد مي شود. بتاکاروتنوئيد شناخته شده است که قوي ترين فعاليت ضد سرطان را دارا مي باشد. ليکوپن موجود در گوجه فرنگي و هندوانه مثال ديگري از کاروتنوئيدهاست. برگهاي سبز مانند کلم پيچ، اسفناج، ذرت، تخم مرغ و مرکبات حاوي کاروتنوئيد لوتئين و گزانتين مي باشند که داراي تأثير کمتري در مبارزه با سرطان هستند.(پلاستري74 و همکاران،2011)

1-10-3-2فلاوونوئيدها:
فلاوونوئيدها شايد محبوب ترين آنتي اکسيدان هاي دنيا محسوب شوند اين مجموعه شامل آنتوسيانين ها موجود در گيلاس، انگور و تمشک و توت است همچنين فلاونول در شکلات تيره و پروآنتوسيانين ها در شراب قرمز يافت مي شوند. ديگر منابع حاوي فلاوونوئيدها شامل سيب، کلم بروکلي، مرکبات، دارچين و انواعي از چاي است.(اگاتي75 و همکاران،2010)

1-10-3-3ايزوسيانيدها:
همه مي دانند که سبزيجات براي بدن مفيد هستند. اين امر به دلايل زيادي درست مي باشد. اما در مورد سبزيجات بسته اي، نظير بروکلي، گل کلم حداقل قسمتي از ايزو سيانيدها (نوعي از آنتي اکسيدان ها) موجود مي باشند. کلم پيچ و کلم و ترب کوهي داراي آنتي اکسيدا هاي ضد سرطان هستند.

1-10-3-4سولفيدها يا تيول ها:
سبزيجات بوته اي حاوي يکي از مهمترين گروه آنتي اکسيدان ها به نام سولفيدها يا تيول مي باشند. اين ترکيبات در سم زدايي و سلامت و ايمني بدن نقش مهمي را دارا هستند و سبب جلوگيري از سرطان مي شوند. سير حاوي آيسين است، اين ماده يکي از مهمترين و مؤثرترين آنتي اکسيدان ها و نمونه اي از سولفيد مي باشد. آيسين در پياز، تره فرنگي، موسير به مقدار کمتر يافت مي شود.)اگاتي و همکاران،2012).

1-10-3-5فنول ها:
اسيد کافئيک و اسيد فروليک آنتي اکسيدان هايي از دسته فنول ها هستند. اين آنتي اکسيدان ها در سيب و گلابي انواع مرکبات و برخي سبزيجات موجود مي باشند. اما در رابطه با فنول ها تأثير چنداني عليه سرطان ثبت نشده است. اين ترکيبات مطمئناً در چرخه اي ابتدايي و سلامت در کاهش ابتلا به سرطان تأثير گذار هستند (فيني76 و همکاران،2011)

1-10-3-6ويتامين A:
ويتامين A بر روي سلول هاي بينايي مؤثر بوده و سبب تقويت اين دسته از سلولها مي گردد همچنين اين ويتامين روي برخي از سرطان ها اثر پيشگيري و مقاومت از خود نشان مي دهد. ويتامين A در رشد و تقويت سيستم ايمني اثر بسزايي دارد.

1-10-3-7ويتامين C:
ويتامين C در برابر تخريب سلولها مقاوم بوده و با راديکالهاي آزاد مقابله مي کند. بر اساس سيستم کنترل سلامت، ويتامين C جزء قدرتمندترين آنتي اکسيدانها است که در مقابل راديکال هاي آزاد حاصل از آلودگي هوا و دود سيگار مبارزه مي کند. بدن قادر به ساخت ويتامين C نيست بنابراين ويتامين بايد از طريق مکمل هاي غذايي و غذاها به بدن برسد. خانواده توت، گوجه فرنگي، کلم بروکلي، فلفل، مرکبات منابع غني از ويتامين C مي باشند. ويتامين C به استخوان ها، غضروف، ماهيچه ها، رگهاي خوني در بردن کمک مي کند و همچنين در جذب آهن به بدن نقش مهمي را داراي مي باشد.(گومز77 و همکاران،2008).

1-10-3-8ويتامين E:
موسسه بين المللي مکمل ها و رژيم غذايي سلامت گزارش مي دهد که ويتامين E توليد راديکال هاي آزاد را متوقف مي کند، اين راديکالهاي آزاد در اثر شکست چربي ها و تجزيه آنها توسط بدن ايجاد شده اند. آنتي اکسيدان قدرتمندي چون ويتامين E به سيستم ايمني بدن کمک کرده و بافت هاي تخريب شده را ترميم مي کند.)ترابر 78و همکاران،2006).

1-10-3-9توکوفرول:
توکوفرول TCP جزء ترکيبات شيميايي مي باشد و ويتامين E جزء اين گروه است. اين ماده جزء سري ترکيبات ارگانيک بوده و شامل انواعي از قبيل فنلها مي باشد.فعاليت اين ويتامين اولين بار در سال 1936 از طريق فاکتور باروري در موش صحرايي شناخته و کشف گرديد. (کونتاش79 و همکاران،2006)

1-11عوامل مؤثر در اکسيداسيون در چربيها:
1-11-1ترکيب اسيد چرب:
در صورت عدم وجود پيوند دو گانه در اسيد چرب، اکسيداسيون آن بسيار به کندي صورت مي گيرد.
اسيدهاي چرب سيس بسيار سريعتر از نوع ترانس اکسيد مي گردند.
سيستم پيوندهاي کنزوگه نسبت به غير کنژوگه به اکسيداسيون حساس تر است.
اسيدهاي چرب در حالت استر شده با گليسرول نسبت به حالت آزاد خود ديرتر اکسيد مي شوند.
هنگامي که اسيدهاي چرب در موقعيت 2 گليسريد قرار گرفته باشند نسبت به موقعيت 1 و 3 ممکن است ديرتر اکسيد شوند.

1-11-2حرارت:
حرارت باعث تسريع اکسيداسيون مي شود.

1-11-3اکسيژن:
وجود آن و تماس آن نقش اساسي ايفا مي کند و با افزايش اکسيژن سرعت اکسيداسيون نيز افزايش پيدا مي کند.

1-11-4رطوبت:
اکسيداسوين در رطوبت خيلي کم يا خيلي زياد به وقوع مي پيوندد.

1-11-5کاتاليزورها:
يون فلزات مثل آهن، مس، منگنز، کاتاليزورهاي قوي براي اکسيداسيون هستند که موجب تسريع فرآيند اکسيداسيون مي شود.

1-11-6نور:
نور در ناحيه ماوراء بنفش به دليل انرژي زياد اثر قوي روي اکسيداسيون دارد.

1-11-7آنزيم ها:
در ميان آنزيم ها ليپوکسيژنازها يک عامل قوي در اکسيداسيون است

فصل دوم: مروري بر مطالعات پيشين

مطالعات انجام شده خواص ضد ميکروبي عصاره گياهان مختلف برروي E.coil وS.aureus
آنها تحقيقي را در مورد فعاليت آنتي راديکالي و ضد ميکروبي عصار? ميو? سماق چيني انجام دادند. در اين مطالعه تأثير عصار? سماق روي 12 باکتري گرم مثبت و منفي بررسي شد و مشخص گرديد باسيلوس سرئوس و هليکو باکتر پيلوري به ترتيب حساس‏ترين باکتري‏هاي گرم مثبت و منفي مي‏باشند و حداقل غلظت بازدارندگي عصاره %1/0 مي‏باشد. در مقابل مخمرها حساسيت کمتري دارند و حداقل غلظت بازدارندگي براي آنها %75-6/0 مي‏باشد. علاوه بر اين از سماق مي‏توان براي توليد آنتي‏اکسيدان طبيعي و يا نگهدارنده در صنايع غذايي استفاده نمود(ريما کوسا80 و همکاران 2011).
آنها تحقيقي را پيرامون تأثير تشديدکنندگي (سينرژيستي) عصار? رزماري به همراه مشتقات بوتيل‏دار روي فعاليت آنتي‏اکسيداني و ضد باکتريابي انجام دادند. فعاليت آنتي‏اکسيدان و آنتي‏باکتريال عصار? متانولي رزماري محتوي %30 کرانوسيک اسيد، %16 کارنوسول81 و %5 اسيد رزمارينيک در ترکيب با آنتي‏اکسيدان‏هاي مصنوعي BHT و BHA بررسي شد. مشخص شد که فعاليت آنتي‏اکسيداني عصار? رزماري مربوط به پلي‏فنول‏هاي اصلي آن اسيد کارنوسيک و اسيد رزمارينيک مي‏باشد. به علاوه عصار? متانوليک رزماري تأثير تشديدکنندگي روي فعاليت آنتي راديکال BHT و فعاليت ضد باکتريايي BHA دارد. افزايش فعاليت آنتي‏باکتريال BHA توسط رزماري از طريق افزايش نفوذپذيري غشا مي‏باشد(رومانو82 و همکاران، 2008).
در مطالعه اي که در سال 1999 در يونان بر روي اثرات ضد باکتري اسانس گياهان استخيس کادينا (S .cadina) و استخيس کريسانتا (S.chrysantha) صورت پذيرفت نشان داد که اين اسانسها اثرات ضد باکتري مناسبي بر روي باکتري گرم منفي اشيرشيا کلي و استافيلوکوکوس اورئوس از خود نشان دادند. (مرتضي سمناني و همکاران، 1386).
آنهادر مطالعه اي که در سال 1989 انجام شد، بيشترين اثر را عصاره گياه آويشن بر روي باکتري پسودوموناس، سراتيا، اشيرشيا کلي، استافيلوکوکوس اورئوس، باسيلوس سوبتيليس از خود نشان داد و گياهان مريم گلي الکيل کوهي اثر کمتري از خود نشان دادند. اين مطالعه نشانگر اين بود که روغنهاي فرار اين گياهان بر روي باکتري هاي گرم مثبت تأثير بيشتري نسبت به باکتري هاي گرم منفي دارا مي باشند (فاراگ83 و همکاران، 1989)
آنهااثر اسانس چندين گياه از جمله مرزنجوش را بر ضد گونه هاي متعددي از سالمونلا و اشيدشيا کلي ، که از مرغ و خوک جداشده بودند، بررسي نمودند، اسانس مرنجوش قويترين اثر را بر ضد 4 گونه سالمونلا داشت (پنالور84 و همکاران، 2005)
آنها در مطالعه اي دريافتند عصاره سير در دماي معمولي از فعاليت باکتريهاي گرم منفي مانند اشيرشيا کلي و باکتريهاي گرم مثبت از قبيل آنتراسيس تيپ B و استرپتوکوکوس تيپ A ممانعت به عمل مي آورند (مهدي عليپور و همکاران، 1388)
آنها در بررسي جامع در سال 2003، مرزنجوش و آويشن، مرزه مريم گلي، ميخک جزء قويترين گياهان داراي اثرات ضد ميکروبي معرفي شده اند. (کالمبا85 و همکاران، 2003)
مطالعات نشان داد که اسانس O.Vulgare، کارواکرول و تايمون روي انواع استاف هاي مقاوم به متي سيلين جداشده از بيماران سرپايي مبتلا به عفونت هاي تنفسي و چشمي، شامل استافيلوکوکوس اپيدرميس، استافيلوکوکس اورئوس اثر مهاري داشتند (نوسترا86 و همکاران، 2004)
آنها ، اثرات باکتريسيد و فعاليت ضد چسبندگي عصاره 25 گياه خوراکي و دارويي از جمله ارگانو را بر ضد 7 گونه H.Pylori87 بررسي نمودند. در بين اين گياهان هشت گياه از جمله سير و شويد هيچگونه اثر باکتريسيدال نداشته، ده گياه از جمله مريم گلي، فلفل، اثر باکتريسيدال داشتند. با اين حال زنجبيل و زيره سياه مؤثرترين گياهان بودند(اوماهاني88 و همکاران، 2004)
در مطالعه اي که در سال 1999 در يونان بر روي اثرات ضد باکتري اسانس گياهان استخيس کادينا (S .cadina) و استخيس کريسانتا (S.chrysantha) صورت پذيرفت نشان داد که اين اسانسها اثرات ضد باکتري مناسبي بر روي باکتري گرم منفي اشيرشيا کلي و استافيلوکوکوس اورئوس از خود نشان دادند. (مرتضي سمناني و همکاران، 1386)
نتايج تأثير

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید